Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA A/S
3000Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2020
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 258 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1(47696)
7,8
(130)
9,0
(64)
9,1
(64)
8,4
(258)
 700 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.(46905)
7,7
(348)
8,5
(179)
8,4
(173)
8,1
(700)
 340 Ajourføring for rutebuschauffører(48617)
7,2
(169)
9,0
(85)
7,9
(86)
7,8
(340)
 2.405 Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør(48611)
7,0
(1197)
8,8
(606)
8,1
(602)
7,7
(2405)
 1.173 Befordring af fysisk handicappede passagerer(48105)
8,6
(554)
9,4
(310)
9,1
(309)
8,9
(1173)
 1.702 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(48104)
8,5
(811)
9,4
(448)
9,0
(443)
8,9
(1702)
 2.544 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del(48660)
7,0
(1266)
8,8
(642)
8,1
(636)
7,7
(2544)
 493 EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del (48616)
7,2
(248)
8,8
(123)
8,0
(122)
7,8
(493)
 432 Efteruddannelse for varebilschauffører (48851)
7,9
(217)
9,5
(108)
9,0
(107)
8,6
(432)
 1.067 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage(47592)
8,4
(533)
9,4
(270)
9,3
(264)
8,9
(1067)
 1.226 Godstransport med lastbil(47854)
7,6
(591)
8,2
(318)
7,7
(317)
7,8
(1226)
 2.158 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør (48850)
7,8
(1076)
8,9
(545)
8,8
(537)
8,4
(2158)
 1.543 Introduktion til offentlig servicetrafik(47874)
8,6
(732)
9,4
(408)
9,0
(403)
8,9
(1543)
 1.694 Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj(48652)
8,0
(819)
9,3
(438)
8,7
(437)
8,5
(1694)
 555 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring(48466)
6,4
(278)
8,1
(140)
7,2
(137)
7,0
(555)
 303 Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)
7,6
(147)
8,3
(78)
7,8
(78)
7,9
(303)
 596 Personbefordring med bus(40531)
7,5
(282)
8,3
(158)
8,1
(156)
7,8
(596)
 200 Rutebuschauffør(48903)
8,7
(93)
9,6
(54)
9,6
(53)
9,2
(200)
 2.467 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører(40065)
7,2
(1229)
8,9
(621)
8,3
(617)
7,9
(2467)
 U Ajourføring for renovationschauffører(48625)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.(47857)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil (47855)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Sundhed, sikkerhed, service og logistik(45107)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ledelse og samarbejde(47753)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler(47752)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvendelse af situationsbestemt ledelse(47755)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Mødeledelse(47754)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kommunikation som ledelsesværktøj(47751)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Medarbejderinvolvering i ledelse(47750)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ajourføring for buschauffører i OST/Flextrafik (48619)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ajourf. af chauffører i offentlig servicetrafik(48206)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Trafikselskabet, kundeservice og billettering(48900)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Køre- og hviletidsregler(44722)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Brug af diagramark og kontrolapparat(45075)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,79,08,58,2
  Antal besvarelser(10720)(5595)(5541)(21856)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.