Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Nordjylland A/S
1173Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2020
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 337 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.(46905)
7,7
(166)
9,0
(86)
9,0
(85)
8,4
(337)
 1.761 Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør(48611)
7,8
(874)
8,9
(445)
8,7
(442)
8,3
(1761)
 248 Befordring af fysisk handicappede passagerer(48105)
8,8
(119)
9,8
(65)
9,5
(64)
9,2
(248)
 233 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(48104)
8,9
(112)
9,8
(61)
9,6
(60)
9,3
(233)
 1.761 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del(48660)
7,8
(874)
8,9
(445)
8,7
(442)
8,3
(1761)
 191 EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del (48616)
8,4
(95)
8,9
(49)
8,7
(47)
8,6
(191)
 673 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage(47592)
8,0
(326)
8,6
(174)
8,5
(173)
8,3
(673)
 358 Godstransport med lastbil(47854)
8,5
(170)
9,0
(94)
8,8
(94)
8,7
(358)
 304 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør (48850)
7,9
(151)
8,7
(77)
8,6
(76)
8,3
(304)
 233 Introduktion til offentlig servicetrafik(47874)
8,9
(112)
9,8
(61)
9,6
(60)
9,3
(233)
 250 Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj(48652)
7,5
(118)
8,9
(66)
8,6
(66)
8,2
(250)
 1.952 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring(48466)
7,8
(969)
8,9
(494)
8,7
(489)
8,3
(1952)
 189 Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)
7,7
(90)
6,3
(49)
7,5
(50)
7,3
(189)
 U ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1(47696)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Efteruddannelse for varebilschauffører (48851)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ajourføring for rutebuschauffører(48617)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ajourføring for buschauffører i OST/Flextrafik (48619)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Personbefordring med bus(40531)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ajourf. af chauffører i offentlig servicetrafik(48206)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil (47855)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,98,98,88,4
  Antal besvarelser(4176)(2166)(2148)(8490)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.