Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Sydjylland A/S
1639Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2020
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 238 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.(46905)
7,6
(119)
8,0
(60)
8,1
(59)
7,8
(238)
 479 Ajourføring for rutebuschauffører(48617)
7,9
(232)
9,1
(123)
8,3
(124)
8,3
(479)
 2.493 Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør(48611)
7,9
(1237)
8,9
(630)
8,6
(626)
8,3
(2493)
 2.493 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del(48660)
7,9
(1237)
8,9
(630)
8,6
(626)
8,3
(2493)
 479 EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del (48616)
7,9
(232)
9,1
(123)
8,3
(124)
8,3
(479)
 671 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage(47592)
7,9
(328)
8,6
(171)
8,2
(172)
8,2
(671)
 320 Godstransport med lastbil(47854)
9,1
(153)
9,6
(85)
9,5
(82)
9,4
(320)
 888 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør (48850)
8,0
(435)
9,3
(229)
9,0
(224)
8,6
(888)
 242 Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj(48652)
9,3
(111)
9,8
(66)
9,5
(65)
9,5
(242)
 2.964 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring(48466)
7,9
(1465)
9,0
(751)
8,5
(748)
8,3
(2964)
 366 Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)
7,9
(174)
8,8
(96)
8,4
(96)
8,3
(366)
 U Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.(47857)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil (47855)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1(47696)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ADR Repetition - Grundkursus + Tank + Klasse 1(47716)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Efteruddannelse for varebilschauffører (48851)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1(47707)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Personbefordring med bus(40531)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ajourføring for entreprenørchauffører(48630)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ajourf. af chauffører i offentlig servicetrafik(48206)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(48104)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Introduktion til offentlig servicetrafik(47874)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Køre- og hviletidsregler(44722)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Befordring af fysisk handicappede passagerer(48105)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Brug af diagramark og kontrolapparat(45075)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit8,09,08,68,4
  Antal besvarelser(5723)(2964)(2946)(11633)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.