Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA A/S
2439Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2020
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 458 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.(46905)
7,8
(226)
8,8
(119)
8,8
(113)
8,3
(458)
 1.455 Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør(48611)
7,5
(722)
8,8
(366)
8,4
(367)
8,0
(1455)
 982 Befordring af fysisk handicappede passagerer(48105)
8,3
(463)
9,6
(261)
9,5
(258)
9,0
(982)
 2.231 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(48104)
8,6
(1087)
9,4
(574)
9,2
(570)
8,9
(2231)
 1.542 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del(48660)
7,5
(765)
8,8
(388)
8,4
(389)
8,1
(1542)
 309 EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del (48616)
7,7
(150)
9,2
(80)
8,5
(79)
8,3
(309)
 301 Efteruddannelse for varebilschauffører (48851)
8,0
(152)
9,2
(75)
9,2
(74)
8,6
(301)
 872 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage(47592)
8,0
(442)
9,4
(216)
9,2
(214)
8,6
(872)
 1.109 Godstransport med lastbil(47854)
7,4
(536)
8,7
(287)
7,8
(286)
7,8
(1109)
 1.900 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør (48850)
8,0
(934)
9,0
(484)
8,8
(482)
8,4
(1900)
 1.913 Introduktion til offentlig servicetrafik(47874)
8,5
(932)
9,3
(492)
9,2
(489)
8,9
(1913)
 1.107 Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj(48652)
7,9
(550)
9,2
(278)
8,8
(279)
8,4
(1107)
 466 Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)
8,2
(229)
9,1
(121)
8,4
(116)
8,5
(466)
 511 Personbefordring med bus(40531)
7,6
(248)
9,2
(132)
8,7
(131)
8,3
(511)
 1.851 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører(40065)
7,5
(915)
8,9
(468)
8,4
(468)
8,1
(1851)
 U Kundeservice(45261)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ajourføring for renovationschauffører(48625)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvendelse af regneark til enkle beregninger(47218)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.(47857)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Nye kunder via viral markedsføring(40995)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil (47855)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Sundhed, sikkerhed, service og logistik(45107)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Informationssøgning på internettet til jobbrug(46489)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Konflikthåndtering for personbefordringschauffører(43149)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ledelse og samarbejde(47753)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler(47752)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U E-markedsføring og reklameindsats(45953)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1(47696)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvendelse af præsentationsprogrammer(44373)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvendelse af situationsbestemt ledelse(47755)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Mødeledelse(47754)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kommunikation som ledelsesværktøj(47751)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Medarbejderinvolvering i ledelse(47750)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ajourføring for rutebuschauffører(48617)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ajourføring for buschauffører i OST/Flextrafik (48619)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Rutebuschauffør(48903)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ajourf. af chauffører i offentlig servicetrafik(48206)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kommunikation og kulturforståelse(45644)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Trafikselskabet, kundeservice og billettering(48900)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U E-mail til jobbrug(47293)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Brug af diagramark og kontrolapparat(45075)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,99,18,88,5
  Antal besvarelser(8351)(4341)(4315)(17007)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.