Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Sydjylland A/S
1234Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2020
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 222 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.(46905)
8,6
(113)
9,3
(55)
9,3
(54)
8,9
(222)
 408 Ajourføring for rutebuschauffører(48617)
8,4
(200)
9,4
(104)
9,0
(104)
8,8
(408)
 1.912 Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør(48611)
7,9
(946)
8,9
(484)
8,6
(482)
8,3
(1912)
 1.689 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del(48660)
7,9
(835)
8,9
(428)
8,6
(426)
8,4
(1689)
 415 EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del (48616)
8,4
(203)
9,4
(106)
9,0
(106)
8,8
(415)
 524 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage(47592)
8,2
(248)
9,0
(139)
8,6
(137)
8,5
(524)
 425 Godstransport med lastbil(47854)
8,8
(208)
9,7
(109)
9,7
(108)
9,3
(425)
 547 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør (48850)
7,7
(263)
8,7
(142)
8,3
(142)
8,1
(547)
 202 Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj(48652)
8,8
(94)
9,6
(54)
9,5
(54)
9,2
(202)
 2.114 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring(48466)
8,0
(1044)
9,0
(536)
8,7
(534)
8,4
(2114)
 331 Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)
8,4
(159)
9,1
(86)
8,7
(86)
8,6
(331)
 U ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1(47696)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kørsel med vogntog, kategori D/E(45311)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Efteruddannelse for varebilschauffører (48851)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ADR Repetition - Grundkursus(47706)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1(47707)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Personbefordring med bus(40531)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.(47857)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ajourf. af chauffører i offentlig servicetrafik(48206)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil (47855)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(48104)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Introduktion til offentlig servicetrafik(47874)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Køre- og hviletidsregler(44722)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Befordring af fysisk handicappede passagerer(48105)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit8,19,08,78,5
  Antal besvarelser(4313)(2243)(2233)(8789)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.