Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - AMU Juul
1605Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2020
   
 
 N  Mål Kursusudbytte Lærerens præstation Undervisningens form og indhold Uvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 261 Ajourføring for buschauffører i OST/Flextrafik (48619)
7,3
(133)
8,6
(64)
8,5
(64)
7,9
(261)
 405 Ajourføring for rutebuschauffører(48617)
8,2
(206)
9,5
(101)
9,3
(98)
8,8
(405)
 1.402 Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør(48611)
7,7
(699)
9,0
(352)
8,5
(351)
8,2
(1402)
 216 Ajourføring for turistbuschauffører(48618)
8,1
(108)
9,3
(54)
9,0
(54)
8,6
(216)
 215 Befordring af fysisk handicappede passagerer(48105)
8,0
(104)
9,6
(56)
9,3
(55)
8,7
(215)
 571 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(48104)
7,8
(280)
8,9
(145)
8,9
(146)
8,3
(571)
 1.402 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del(48660)
7,7
(699)
9,0
(352)
8,5
(351)
8,2
(1402)
 882 EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del (48616)
7,9
(447)
9,2
(219)
9,0
(216)
8,5
(882)
 342 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage(47592)
7,7
(168)
8,5
(87)
8,2
(87)
8,0
(342)
 484 Godstransport med lastbil(47854)
7,2
(235)
7,9
(126)
6,5
(123)
7,2
(484)
 866 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør (48850)
7,9
(436)
9,0
(214)
8,9
(216)
8,4
(866)
 578 Introduktion til offentlig servicetrafik(47874)
8,0
(281)
9,0
(149)
8,8
(148)
8,4
(578)
 231 Kunde/leverandørforhold for operatører(45363)
6,7
(115)
8,7
(58)
6,9
(58)
7,3
(231)
 313 Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj(48652)
7,0
(155)
7,8
(79)
7,2
(79)
7,3
(313)
 2.377 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring(48466)
7,8
(1192)
9,1
(595)
8,7
(590)
8,3
(2377)
 191 Personbefordring med bus(40531)
7,0
(91)
7,5
(50)
6,6
(50)
7,0
(191)
 333 Sikker adfærd - nul arbejdsulykker(42851)
7,2
(165)
8,7
(84)
7,1
(84)
7,6
(333)
 326 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører(40065)
7,1
(162)
8,8
(82)
7,2
(82)
7,5
(326)
 U Energiøkonomisk kørsel for erhvervschauffører(47961)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kørsel med vogntog, kategori D/E(45311)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods(45259)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.(46905)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.(47857)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil (47855)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Rutebuschaufførens arbejdsopgaver(48903 A)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1(47696)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ADR Repetition - Grundkursus + Tank(47714)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ADR Repetition - Grundkursus + Tank + Klasse 1(47716)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ADR Repetition - Grundkursus(47706)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Vejen som arbejdsplads - Certifikat(47136)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus(40544)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ajourf. af chauffører i offentlig servicetrafik(48206)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Trafikselskabet, kundeservice og billettering(48900)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Køre- og hviletidsregler(44722)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,78,98,48,2
  Antal besvarelser(5676)(2867)(2852)(11395)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.