Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA A/S
4223Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2020
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 416 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1(47696)
7,4
(199)
8,3
(108)
8,4
(109)
7,9
(416)
 473 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.(46905)
7,8
(243)
9,0
(117)
8,9
(113)
8,4
(473)
 260 Ajourf. af chauffører i offentlig servicetrafik(48206)
8,2
(128)
9,5
(66)
9,2
(66)
8,8
(260)
 434 Ajourføring for rutebuschauffører(48617)
7,9
(208)
9,2
(114)
8,8
(112)
8,5
(434)
 1.849 Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør(48611)
7,5
(910)
9,1
(471)
8,8
(468)
8,2
(1849)
 1.698 Befordring af fysisk handicappede passagerer(48105)
8,6
(816)
9,7
(442)
9,6
(440)
9,2
(1698)
 5.458 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(48104)
8,5
(2716)
9,3
(1366)
9,1
(1376)
8,8
(5458)
 1.849 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del(48660)
7,5
(910)
9,1
(471)
8,8
(468)
8,2
(1849)
 614 EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del (48616)
7,8
(296)
8,9
(160)
8,6
(158)
8,3
(614)
 439 Efteruddannelse for varebilschauffører (48851)
7,5
(219)
8,9
(110)
8,6
(110)
8,1
(439)
 1.301 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage(47592)
7,9
(641)
9,0
(332)
8,9
(328)
8,4
(1301)
 1.665 Godstransport med lastbil(47854)
7,2
(814)
8,5
(430)
7,4
(421)
7,6
(1665)
 2.796 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør (48850)
8,1
(1369)
9,3
(716)
9,1
(711)
8,6
(2796)
 4.871 Introduktion til offentlig servicetrafik(47874)
8,5
(2415)
9,3
(1224)
9,1
(1232)
8,8
(4871)
 237 Kommunikation som ledelsesværktøj(47751)
8,8
(113)
9,6
(62)
9,3
(62)
9,1
(237)
 1.399 Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj(48652)
7,7
(693)
9,3
(357)
8,7
(349)
8,4
(1399)
 493 Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)
6,8
(238)
8,0
(129)
6,8
(126)
7,1
(493)
 252 Ledelse og samarbejde(47753)
8,8
(120)
9,2
(66)
9,0
(66)
8,9
(252)
 227 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler(47752)
8,7
(109)
9,6
(60)
9,2
(58)
9,1
(227)
 237 Mødeledelse(47754)
8,7
(113)
9,6
(62)
9,3
(62)
9,1
(237)
 546 Personbefordring med bus(40531)
7,3
(262)
8,8
(144)
7,8
(140)
7,8
(546)
 2.463 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører(40065)
7,6
(1206)
9,1
(631)
8,7
(626)
8,2
(2463)
 U Professionelt indkøb i virksomheden(49084)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvendelse af regneark til enkle beregninger(47218)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ledelse af forandringsprocesser(43572)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.(47857)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Design og automatisering af regneark(44346)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Nye kunder via viral markedsføring(40995)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil (47855)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser(44383)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Informationssøgning på internettet til jobbrug(46489)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U E-markedsføring og reklameindsats(45953)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvendelse af præsentationsprogrammer(44373)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvendelse af situationsbestemt ledelse(47755)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Gennemførelse af personalesamtaler(40446)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Medarbejderinvolvering i ledelse(47750)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ajourføring for buschauffører i OST/Flextrafik (48619)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Tekster til nettet - formulering og opbygning(47301)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Rutebuschauffør(48903)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Billettering og kvalitetskrav(48900 B)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Den personlige uddannelses- og jobplan(47632)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Trafikselskabet, kundeservice og billettering(48900)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U E-mail til jobbrug(47293)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit8,09,28,88,5
  Antal besvarelser(14738)(7638)(7601)(29977)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.