Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Nordjylland A/S
766Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2020
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 204 Ajourf. af chauffører i offentlig servicetrafik(48206)
8,2
(103)
9,2
(51)
8,9
(50)
8,6
(204)
 724 Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør(48611)
8,2
(357)
9,3
(184)
9,2
(183)
8,7
(724)
 206 Befordring af fysisk handicappede passagerer(48105)
9,5
(97)
9,8
(55)
9,6
(54)
9,6
(206)
 246 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(48104)
9,6
(117)
9,9
(65)
9,6
(64)
9,7
(246)
 724 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del(48660)
8,2
(357)
9,3
(184)
9,2
(183)
8,7
(724)
 242 EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del (48616)
8,7
(114)
9,6
(64)
9,3
(64)
9,1
(242)
 370 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage(47592)
8,3
(180)
8,9
(94)
9,1
(96)
8,7
(370)
 396 Godstransport med lastbil(47854)
8,4
(188)
9,0
(103)
8,4
(105)
8,5
(396)
 497 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør (48850)
8,3
(246)
8,8
(127)
8,5
(124)
8,5
(497)
 239 Introduktion til offentlig servicetrafik(47874)
9,6
(114)
9,9
(63)
9,6
(62)
9,7
(239)
 966 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring(48466)
8,3
(471)
9,4
(248)
9,2
(247)
8,8
(966)
 255 Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)
7,3
(120)
7,9
(68)
7,8
(67)
7,6
(255)
 U ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1(47696)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Efteruddannelse for varebilschauffører (48851)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ajourføring for rutebuschauffører(48617)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.(46905)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ajourføring for buschauffører i OST/Flextrafik (48619)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Personbefordring med bus(40531)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj(48652)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.(47857)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Vejgodstransport for buschauffører(47861)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit8,49,29,08,8
  Antal besvarelser(2464)(1306)(1299)(5069)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.