Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Sydjylland A/S
1413Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2020
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 343 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.(46905)
8,3
(171)
8,7
(86)
8,8
(86)
8,5
(343)
 377 Ajourf. af chauffører i offentlig servicetrafik(48206)
9,0
(185)
9,5
(96)
9,4
(96)
9,2
(377)
 294 Ajourføring for renovationschauffører(48625)
7,7
(147)
9,4
(73)
8,9
(74)
8,4
(294)
 319 Ajourføring for rutebuschauffører(48617)
8,1
(155)
9,1
(82)
8,7
(82)
8,5
(319)
 1.411 Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør(48611)
7,8
(695)
8,9
(360)
8,7
(356)
8,3
(1411)
 356 Befordring af fysisk handicappede passagerer(48105)
8,8
(164)
9,8
(95)
9,5
(97)
9,3
(356)
 343 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(48104)
8,8
(159)
9,5
(91)
9,3
(93)
9,1
(343)
 1.793 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del(48660)
7,8
(886)
9,0
(455)
8,7
(452)
8,3
(1793)
 303 EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del (48616)
8,0
(147)
9,1
(78)
8,6
(78)
8,5
(303)
 702 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage(47592)
8,7
(339)
9,3
(181)
9,4
(182)
9,0
(702)
 536 Godstransport med lastbil(47854)
9,1
(257)
9,7
(140)
9,5
(139)
9,4
(536)
 598 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør (48850)
7,8
(293)
9,0
(153)
8,8
(152)
8,4
(598)
 345 Introduktion til offentlig servicetrafik(47874)
8,7
(160)
9,6
(92)
9,4
(93)
9,1
(345)
 348 Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj(48652)
9,2
(161)
9,8
(94)
9,5
(93)
9,4
(348)
 1.818 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring(48466)
7,8
(894)
9,0
(464)
8,7
(460)
8,4
(1818)
 225 Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)
8,2
(105)
9,1
(60)
8,7
(60)
8,6
(225)
 286 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører(40065)
7,7
(143)
9,5
(71)
8,9
(72)
8,5
(286)
 U Kørsel med vogntog, kategori D/E(45311)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.(47857)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil (47855)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1(47696)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Efteruddannelse for varebilschauffører (48851)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Personbefordring med bus(40531)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus(40544)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ajourføring for entreprenørchauffører(48630)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit8,19,28,98,6
  Antal besvarelser(5061)(2671)(2665)(10397)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.