Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA A/S
3372Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2020
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 311 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1(47696)
7,8
(154)
8,9
(80)
8,8
(77)
8,4
(311)
 828 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.(46905)
7,9
(422)
8,3
(209)
7,9
(197)
8,0
(828)
 215 Ajourføring for buschauffører i OST/Flextrafik (48619)
7,4
(107)
9,2
(54)
8,6
(54)
8,2
(215)
 478 Ajourføring for rutebuschauffører(48617)
7,4
(238)
9,1
(120)
8,5
(120)
8,1
(478)
 2.153 Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør(48611)
7,2
(1064)
8,7
(548)
8,1
(541)
7,8
(2153)
 1.484 Befordring af fysisk handicappede passagerer(48105)
8,6
(698)
9,4
(394)
9,1
(392)
8,9
(1484)
 2.428 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(48104)
8,5
(1165)
9,3
(632)
9,2
(631)
8,9
(2428)
 2.153 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del(48660)
7,2
(1064)
8,7
(548)
8,1
(541)
7,8
(2153)
 693 EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del (48616)
7,4
(345)
9,2
(174)
8,6
(174)
8,1
(693)
 231 Efteruddannelse for varebilschauffører (48851)
6,7
(115)
8,8
(58)
8,1
(58)
7,6
(231)
 1.243 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage(47592)
8,1
(624)
9,2
(314)
9,1
(305)
8,6
(1243)
 841 Godstransport med lastbil(47854)
7,2
(405)
8,5
(218)
7,5
(218)
7,6
(841)
 2.589 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør (48850)
8,1
(1291)
9,1
(644)
8,8
(654)
8,5
(2589)
 2.392 Introduktion til offentlig servicetrafik(47874)
8,5
(1147)
9,3
(622)
9,2
(623)
8,9
(2392)
 935 Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj(48652)
8,1
(454)
9,3
(241)
9,0
(240)
8,7
(935)
 503 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring(48466)
7,2
(245)
8,8
(130)
7,9
(128)
7,8
(503)
 566 Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)
7,3
(272)
8,6
(148)
7,2
(146)
7,6
(566)
 287 Ledelse og samarbejde(47753)
7,8
(143)
8,5
(73)
8,0
(71)
8,0
(287)
 302 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler(47752)
7,9
(151)
8,7
(78)
8,0
(73)
8,1
(302)
 192 Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis(48644)
7,7
(92)
8,7
(50)
8,3
(50)
8,1
(192)
 323 Personbefordring med bus(40531)
7,5
(154)
8,7
(84)
8,1
(85)
8,0
(323)
 200 Rutebuschauffør(48903)
8,7
(96)
9,8
(50)
9,7
(54)
9,2
(200)
 290 Trafikselskabet, kundeservice og billettering(48900)
8,0
(140)
9,0
(74)
8,7
(76)
8,4
(290)
 2.343 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører(40065)
7,2
(1164)
8,8
(592)
8,3
(587)
7,9
(2343)
 U Professionelt indkøb i virksomheden(49084)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods(45259)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvendelse af regneark til enkle beregninger(47218)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ledelse af forandringsprocesser(43572)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.(47857)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Design og automatisering af regneark(44346)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Nye kunder via viral markedsføring(40995)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil (47855)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser(44383)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ADR Specialiseringskursus - Klasse 1(47703)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Informationssøgning på internettet til jobbrug(46489)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U E-markedsføring og reklameindsats(45953)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvendelse af præsentationsprogrammer(44373)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Mødeledelse(47754)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kommunikation som ledelsesværktøj(47751)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Tekster til nettet - formulering og opbygning(47301)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus(40544)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ajourf. af chauffører i offentlig servicetrafik(48206)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U E-mail til jobbrug(47293)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,89,08,68,3
  Antal besvarelser(11750)(6135)(6095)(23980)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.