Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Sydjylland A/S
1499Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2020
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 416 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.(46905)
7,8
(205)
8,3
(107)
8,5
(104)
8,1
(416)
 461 Ajourføring for rutebuschauffører(48617)
7,6
(232)
8,9
(117)
8,2
(112)
8,1
(461)
 1.720 Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør(48611)
7,8
(851)
9,0
(434)
8,6
(435)
8,3
(1720)
 394 Befordring af fysisk handicappede passagerer(48105)
8,5
(192)
9,2
(102)
9,3
(100)
8,9
(394)
 398 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(48104)
8,4
(196)
9,1
(102)
9,2
(100)
8,8
(398)
 1.712 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del(48660)
7,8
(847)
9,0
(432)
8,6
(433)
8,3
(1712)
 461 EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del (48616)
7,6
(232)
8,9
(117)
8,2
(112)
8,1
(461)
 574 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage(47592)
8,6
(279)
9,3
(149)
9,3
(146)
8,9
(574)
 574 Godstransport med lastbil(47854)
8,5
(275)
9,7
(150)
9,3
(149)
9,0
(574)
 819 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør (48850)
8,7
(390)
9,5
(215)
9,4
(214)
9,1
(819)
 364 Introduktion til offentlig servicetrafik(47874)
8,4
(179)
9,1
(94)
9,2
(91)
8,8
(364)
 281 Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj(48652)
8,7
(133)
8,8
(74)
8,4
(74)
8,6
(281)
 2.337 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring(48466)
7,7
(1163)
8,8
(589)
8,4
(585)
8,2
(2337)
 539 Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)
8,4
(257)
9,4
(142)
8,9
(140)
8,8
(539)
 U ADR Specialiseringskursus - Klasse 1(47703)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1(47696)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Efteruddannelse for varebilschauffører (48851)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Personbefordring med bus(40531)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ajourf. af chauffører i offentlig servicetrafik(48206)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil (47855)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit8,09,08,78,5
  Antal besvarelser(5431)(2824)(2795)(11050)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.