Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Dalum Landbrugsskole, Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods
 42 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2020
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 9,5 42 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)5%(2)12%(5)12%(5)71%(30) 
 9,4 42 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)2%(1)5%(2)17%(7)2%(1)74%(31) 
 9,3 41 Undervisningen var godt planlagt 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)5%(2)22%(9)7%(3)66%(27) 
 9,2 42 Læreren var god til at forklare 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)2%(1)0%(0)10%(4)12%(5)12%(5)64%(27) 
 9,2 42 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)2%(1)0%(0)12%(5)5%(2)19%(8)62%(26) 
 6,6 41 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 5%(2)0%(0)0%(0)5%(2)0%(0)32%(13)7%(3)10%(4)17%(7)5%(2)20%(8) 
 8,0 2 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)50%(1)0%(0)0%(0)0%(0)50%(1) 
 9,1 40 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 0%(0)0%(0)0%(0)2%(1)0%(0)8%(3)2%(1)0%(0)10%(4)8%(3)70%(28) 
 8,6 40 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 0%(0)0%(0)2%(1)2%(1)0%(0)12%(5)2%(1)5%(2)5%(2)8%(3)62%(25) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.