Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Dalum Landbrugsskole, Plantebeskyttelse i landbrug, sprøjtecertifikat
 37 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2020
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 9,4 37 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)14%(5)32%(12)54%(20) 
 9,2 37 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)22%(8)32%(12)46%(17) 
 9,2 37 Undervisningen var godt planlagt 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)8%(3)11%(4)32%(12)49%(18) 
 9,4 37 Læreren var god til at forklare 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)11%(4)41%(15)49%(18) 
 9,4 37 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)14%(5)38%(14)49%(18) 
 7,9 33 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 3%(1)0%(0)0%(0)0%(0)3%(1)9%(3)0%(0)21%(7)12%(4)24%(8)27%(9) 
 9,0 34 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 3%(1)0%(0)3%(1)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)3%(1)15%(5)12%(4)65%(22) 
 8,4 33 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 6%(2)3%(1)3%(1)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)3%(1)9%(3)18%(6)58%(19) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.