Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Dalum Landbrugsskole, Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat landbrug
 1535 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2020
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,8 1513 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(1)2%(35)3%(47)7%(109)20%(301)33%(495)35%(525) 
 8,8 1502 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 0%(0)0%(0)0%(1)0%(1)0%(3)2%(27)3%(47)8%(123)20%(300)32%(484)34%(516) 
 8,9 1518 Undervisningen var godt planlagt 0%(1)0%(0)0%(0)0%(1)0%(2)2%(32)2%(37)7%(110)17%(261)34%(519)37%(555) 
 8,9 1510 Læreren var god til at forklare 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(2)2%(23)2%(30)6%(89)19%(286)36%(541)36%(539) 
 8,9 1497 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)2%(28)2%(25)7%(99)19%(288)35%(524)36%(533) 
 6,2 1468 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 7%(102)1%(14)2%(25)2%(31)3%(37)27%(399)9%(125)15%(227)15%(215)13%(186)7%(107) 
 6,3 24 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 12%(3)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)42%(10)4%(1)0%(0)8%(2)0%(0)33%(8) 
 8,5 1334 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 2%(31)0%(5)0%(4)0%(4)1%(7)8%(112)3%(38)6%(84)13%(172)21%(277)45%(600) 
 6,7 1272 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 12%(158)2%(22)1%(17)1%(17)2%(21)17%(212)3%(42)7%(90)14%(172)17%(220)24%(301) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.