Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Dalum Landbrugsskole, Produktionsstrategier i landbruget
 341 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2020
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,8 341 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(1)0%(1)2%(8)7%(25)28%(94)33%(112)29%(100) 
 8,8 339 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 0%(0)0%(0)0%(0)0%(1)0%(1)0%(1)2%(8)6%(22)26%(87)35%(118)30%(101) 
 8,9 339 Undervisningen var godt planlagt 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)1%(2)1%(2)0%(1)6%(20)24%(82)34%(114)35%(118) 
 9,0 336 Læreren var god til at forklare 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(1)3%(9)3%(10)23%(76)35%(117)37%(123) 
 8,9 337 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)2%(6)3%(10)4%(14)21%(71)36%(121)34%(115) 
 8,7 340 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 0%(1)0%(0)0%(0)0%(1)1%(2)2%(7)2%(8)8%(27)27%(91)29%(98)31%(105) 
 4,7 3 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 0%(0)00%(0)033%(1)67%(2)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0 
 8,8 322 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 0%(1)0%(0)0%(1)0%(0)0%(0)5%(15)1%(3)5%(16)21%(67)30%(98)38%(121) 
 8,2 311 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 2%(6)0%(1)1%(3)0%(0)0%(1)6%(18)6%(18)7%(21)24%(75)27%(83)27%(85) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.