Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Dalum Landbrugsskole, Svineproduktion, ajourføring
 103 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2020
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,5 103 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)1%(1)3%(3)11%(11)27%(28)49%(50)10%(10) 
 8,5 103 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)2%(2)3%(3)4%(4)32%(33)49%(50)11%(11) 
 8,7 103 Undervisningen var godt planlagt 0%(0)0%(0)0%(0)1%(1)0%(0)0%(0)3%(3)4%(4)20%(21)58%(60)14%(14) 
 8,7 103 Læreren var god til at forklare 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)2%(2)3%(3)4%(4)20%(21)60%(62)11%(11) 
 8,5 103 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)3%(3)4%(4)9%(9)18%(19)56%(58)10%(10) 
 8,2 99 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 1%(1)0%(0)0%(0)2%(2)0%(0)6%(6)1%(1)9%(9)21%(21)53%(52)7%(7) 
 8,8 95 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)3%(3)25%(24)56%(53)16%(15) 
 8,4 82 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)9%(7)1%(1)10%(8)21%(17)46%(38)13%(11) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.