Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Dalum Landbrugsskole, Kvægproduktion, ajourføring
 159 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2020
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 9,0 159 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)1%(1)0%(0)1%(1)4%(6)24%(38)38%(61)33%(52) 
 9,0 159 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)1%(1)0%(0)1%(1)3%(5)23%(37)40%(63)33%(52) 
 9,0 159 Undervisningen var godt planlagt 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)1%(1)1%(1)1%(2)4%(7)21%(33)35%(56)37%(59) 
 9,1 158 Læreren var god til at forklare 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)1%(2)0%(0)3%(4)16%(26)40%(63)40%(63) 
 9,1 158 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)1%(2)1%(1)3%(5)17%(27)38%(60)40%(63) 
 8,6 156 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 1%(1)0%(0)0%(0)1%(1)0%(0)5%(8)2%(3)4%(7)25%(39)35%(54)28%(43) 
 8,9 152 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 1%(1)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)3%(4)1%(1)4%(6)18%(28)34%(52)39%(60) 
 8,1 147 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 3%(5)1%(2)0%(0)0%(0)0%(0)9%(13)2%(3)6%(9)22%(33)30%(44)26%(38) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.