Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, Traktor enkel, opdatering og nye teknologier 3
 143 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2021
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,2 143 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 0%(0)0%(0)1%(2)1%(1)3%(4)6%(8)3%(5)13%(18)23%(33)21%(30)29%(42) 
 8,3 143 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 0%(0)0%(0)1%(1)1%(1)1%(1)7%(10)3%(4)10%(15)25%(36)23%(33)29%(42) 
 8,6 142 Undervisningen var godt planlagt 1%(1)0%(0)0%(0)0%(0)1%(2)5%(7)2%(3)8%(12)20%(28)23%(33)39%(56) 
 9,1 142 Læreren var god til at forklare 0%(0)0%(0)1%(1)0%(0)0%(0)2%(3)2%(3)7%(10)13%(18)18%(26)57%(81) 
 9,0 141 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 0%(0)0%(0)1%(1)0%(0)0%(0)2%(3)3%(4)8%(11)18%(25)18%(26)50%(71) 
 8,5 142 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 0%(0)0%(0)1%(2)0%(0)0%(0)6%(8)3%(4)13%(19)21%(30)14%(20)42%(59) 
 5,0 1 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? 0%(0)00%(0)00%(0)100%(1)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0 
 9,1 139 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? 1%(1)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)4%(5)1%(1)6%(8)12%(17)17%(23)60%(84) 
 8,3 138 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? 2%(3)0%(0)1%(2)0%(0)1%(1)6%(8)5%(7)11%(15)20%(27)13%(18)41%(57) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.