Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, Traktor avanceret, indstilling og udmåling 1
 33 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2021
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,433 Jeg har lært det, der var formålet med kurset0%(0)0%(0)3%(1)0%(0)0%(0)9%(3)0%(0)15%(5)12%(4)18%(6)42%(14) 
 8,533 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære0%(0)0%(0)0%(0)3%(1)0%(0)9%(3)3%(1)12%(4)9%(3)18%(6)45%(15) 
 8,432 Undervisningen var godt planlagt0%(0)0%(0)3%(1)0%(0)6%(2)3%(1)6%(2)6%(2)9%(3)19%(6)47%(15) 
 9,333 Læreren var god til at forklare0%(0)0%(0)3%(1)0%(0)0%(0)0%(0)3%(1)0%(0)9%(3)15%(5)70%(23) 
 9,233 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde0%(0)0%(0)3%(1)0%(0)0%(0)0%(0)3%(1)6%(2)3%(1)24%(8)61%(20) 
 8,633 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)6%(2)3%(1)18%(6)15%(5)12%(4)45%(15) 
 9,332 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)3%(1)0%(0)3%(1)12%(4)19%(6)62%(20) 
 8,832 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)6%(2)3%(1)6%(2)19%(6)25%(8)41%(13) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.