Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, Mejetærsker: Fejlfinding og reparation
 45 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2021
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,4 44 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 0%(0)0%(0)0%(0)2%(1)0%(0)0%(0)7%(3)11%(5)27%(12)27%(12)25%(11) 
 8,2 44 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 0%(0)0%(0)0%(0)5%(2)0%(0)5%(2)2%(1)16%(7)20%(9)32%(14)20%(9) 
 8,4 44 Undervisningen var godt planlagt 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)2%(1)5%(2)14%(6)27%(12)32%(14)20%(9) 
 8,9 45 Læreren var god til at forklare 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)2%(1)2%(1)4%(2)24%(11)27%(12)40%(18) 
 8,8 43 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)2%(1)2%(1)7%(3)26%(11)28%(12)35%(15) 
 8,1 42 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 2%(1)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)2%(1)7%(3)17%(7)24%(10)31%(13)17%(7) 
 9,0 44 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)5%(2)7%(3)14%(6)39%(17)36%(16) 
 8,7 44 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? 0%(0)0%(0)0%(0)2%(1)0%(0)2%(1)2%(1)14%(6)11%(5)34%(15)34%(15) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.