Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, Autostyring: Opbygning og funktion
 43 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2021
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 7,3 43 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 0%(0)5%(2)0%(0)2%(1)5%(2)9%(4)2%(1)12%(5)33%(14)26%(11)7%(3) 
 7,5 43 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 2%(1)0%(0)0%(0)0%(0)2%(1)14%(6)7%(3)12%(5)30%(13)19%(8)14%(6) 
 7,2 42 Undervisningen var godt planlagt 2%(1)2%(1)2%(1)2%(1)5%(2)7%(3)5%(2)10%(4)33%(14)19%(8)12%(5) 
 7,5 42 Læreren var god til at forklare 0%(0)5%(2)5%(2)0%(0)0%(0)10%(4)2%(1)12%(5)21%(9)29%(12)17%(7) 
 7,4 42 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 2%(1)2%(1)7%(3)2%(1)0%(0)5%(2)0%(0)14%(6)24%(10)24%(10)19%(8) 
 7,2 42 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 5%(2)0%(0)7%(3)0%(0)0%(0)10%(4)10%(4)10%(4)24%(10)14%(6)21%(9) 
 8,6 42 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? 0%(0)0%(0)0%(0)2%(1)2%(1)2%(1)5%(2)5%(2)21%(9)21%(9)40%(17) 
 8,1 42 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? 0%(0)0%(0)5%(2)2%(1)0%(0)5%(2)5%(2)7%(3)21%(9)26%(11)29%(12) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.