Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, Autostyring: Nye teknologier - ajourføring
 69 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2021
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 7,7 69 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 0%(0)1%(1)3%(2)3%(2)1%(1)13%(9)0%(0)9%(6)28%(19)22%(15)20%(14) 
 7,8 68 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 0%(0)1%(1)3%(2)1%(1)1%(1)10%(7)3%(2)7%(5)26%(18)25%(17)21%(14) 
 8,2 68 Undervisningen var godt planlagt 0%(0)1%(1)3%(2)3%(2)0%(0)3%(2)3%(2)10%(7)19%(13)29%(20)28%(19) 
 8,4 69 Læreren var god til at forklare 1%(1)0%(0)1%(1)1%(1)1%(1)3%(2)4%(3)9%(6)13%(9)33%(23)32%(22) 
 8,2 68 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 1%(1)0%(0)0%(0)3%(2)1%(1)3%(2)4%(3)13%(9)18%(12)29%(20)26%(18) 
 8,0 67 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 1%(1)0%(0)1%(1)0%(0)1%(1)10%(7)4%(3)7%(5)22%(15)24%(16)27%(18) 
 8,5 67 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? 1%(1)3%(2)0%(0)0%(0)0%(0)7%(5)3%(2)3%(2)13%(9)19%(13)49%(33) 
 7,4 67 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? 7%(5)0%(0)1%(1)0%(0)1%(1)12%(8)4%(3)9%(6)18%(12)19%(13)27%(18) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.