Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Virksomhedstilfredshed - landsgennemsnittet
 3331 Virksomheder har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2013, 1. Kvartal 2014
 Spørgsmål
 4,4 3156 I hvilken grad... Fik virksomhedens medarbejder / medarbejdere plads på kurset på det ønskede tidspunkt?  
 4,0 3119 I hvilken grad... Svarer udbyttet af kurset til virksomhedens behov?  
 3,8 3057 I hvilken grad... Har medarbejderen /medarbejderne haft mulighed for at anvende udbyttet af kurset?  
 4,3 3025 Vil du.. Anbefale dette kursus til andre?  

 4,1 12357 Total gennemsnit / (antal besvarelser)  

Virksomhedstilfredshed - UCRS, Projektledelse
 Virksomheder har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2013, 1. Kvartal 2014
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 U U I hvilken grad... Fik virksomhedens medarbejder / medarbejdere plads på kurset på det ønskede tidspunkt? U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U I hvilken grad... Svarer udbyttet af kurset til virksomhedens behov? U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U I hvilken grad... Har medarbejderen /medarbejderne haft mulighed for at anvende udbyttet af kurset? U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Vil du.. Anbefale dette kursus til andre? U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 

 U U Total gennemsnit / (antal besvarelser) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
Tilbage

Forkortelser i tabellen:
virksomheden har vurderet de enkelte områder på en skala fra 1 til 5. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" tælles ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns:Er det vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds ( 4,0) point ), jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 5 virksomhed eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.