Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Dalum Landbrugsskole, Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods
 95 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2019
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 9,195 Jeg har lært det, der var formålet med kurset0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)2%(2)0%(0)13%(12)14%(13)9%(9)62%(59) 
 9,395 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)1%(1)2%(2)6%(6)14%(13)15%(14)62%(59) 
 9,195 Undervisningen var godt planlagt0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)1%(1)1%(1)4%(4)9%(9)9%(9)14%(13)61%(58) 
 9,295 Læreren var god til at forklare0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)1%(1)1%(1)7%(7)15%(14)19%(18)57%(54) 
 9,295 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)1%(1)3%(3)6%(6)17%(16)14%(13)59%(56) 
 6,095 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?7%(7)0%(0)0%(0)3%(3)1%(1)39%(37)16%(15)9%(9)7%(7)1%(1)16%(15) 
 7,321 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)5%(1)0%(0)0%(0)5%(1)0%(0)29%(6)0%(0)0%(0)14%(3)14%(3)33%(7) 
 9,180 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)1%(1)6%(5)2%(2)8%(6)8%(6)8%(6)68%(54) 
 8,880 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)2%(2)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)5%(4)5%(4)9%(7)10%(8)2%(2)66%(53) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.