Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Dalum Landbrugsskole, Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat landbrug
 833 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2019
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,4826 Jeg har lært det, der var formålet med kurset0%(2)0%(2)0%(2)0%(3)1%(12)4%(37)4%(33)11%(89)24%(198)26%(217)28%(231) 
 8,3820 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære0%(2)0%(2)0%(3)0%(4)1%(10)4%(36)5%(38)12%(97)24%(197)26%(213)27%(218) 
 8,6819 Undervisningen var godt planlagt0%(4)0%(2)0%(1)0%(4)1%(5)3%(26)4%(29)7%(60)22%(179)29%(235)33%(274) 
 8,6821 Læreren var god til at forklare0%(3)0%(2)0%(0)1%(5)0%(2)4%(29)2%(19)9%(75)21%(173)31%(251)32%(262) 
 8,5814 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde0%(4)0%(1)0%(2)0%(3)0%(4)4%(29)3%(28)8%(69)23%(187)29%(233)31%(254) 
 6,0823 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?4%(36)1%(8)3%(22)3%(24)4%(32)30%(250)9%(74)17%(136)16%(135)7%(60)6%(46) 
 4,124 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)29%(7)00%(0)04%(1)46%(11)0%(0)4%(1)12%(3)4%(1)0 
 7,9750 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)5%(36)1%(5)0%(2)1%(10)1%(4)12%(87)3%(26)7%(54)14%(108)17%(131)38%(287) 
 6,2727 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)15%(106)1%(9)2%(15)2%(17)2%(14)18%(131)6%(42)8%(58)15%(106)13%(97)18%(132) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.