Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Dalum Landbrugsskole, Produktionsstrategier i landbruget
 301 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2019
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,6301 Jeg har lært det, der var formålet med kurset0%(0)0%(0)0%(0)0%(1)1%(3)2%(6)1%(4)8%(23)25%(75)45%(136)18%(53) 
 8,6299 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)1%(4)1%(2)1%(4)11%(33)25%(76)41%(122)19%(58) 
 8,8299 Undervisningen var godt planlagt0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)1%(2)1%(4)1%(3)3%(10)25%(74)46%(137)23%(69) 
 8,7297 Læreren var god til at forklare0%(0)0%(0)0%(0)1%(2)1%(2)1%(2)3%(8)4%(12)23%(69)46%(138)22%(64) 
 8,7297 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)1%(2)2%(5)3%(8)3%(8)25%(75)45%(134)22%(65) 
 8,3212 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)1%(2)8%(18)3%(7)12%(25)22%(47)27%(58)26%(55) 
 7,02 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)0%(0)00%(0)00%(0)0%(0)0%(0)100%(2)0%(0)0%(0)0 
 8,7251 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)0%(0)0%(0)0%(0)0%(1)0%(0)4%(10)1%(2)6%(15)25%(64)33%(83)30%(76) 
 7,8240 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)1%(3)0%(1)0%(1)1%(2)1%(3)19%(45)2%(6)6%(15)23%(56)22%(52)23%(56) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.