Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Dalum Landbrugsskole, Planteproduktion i landbruget, ajourføring
 179 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2019
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,7179 Jeg har lært det, der var formålet med kurset0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)1%(1)3%(5)2%(3)4%(7)26%(46)44%(78)22%(39) 
 8,7178 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)1%(1)2%(3)2%(3)7%(12)24%(42)43%(76)23%(41) 
 8,8179 Undervisningen var godt planlagt0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)1%(1)2%(3)1%(1)4%(8)21%(38)47%(84)25%(44) 
 8,8178 Læreren var god til at forklare0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)1%(1)1%(2)1%(2)8%(14)21%(37)44%(78)25%(44) 
 8,8177 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)1%(1)2%(3)1%(1)6%(10)21%(37)46%(81)25%(44) 
 7,9151 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?1%(1)0%(0)1%(1)1%(2)1%(1)7%(10)3%(5)15%(22)34%(51)25%(37)14%(21) 
 2,52 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)50%(1)00%(0)00%(0)50%(1)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0 
 8,6157 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)1%(1)0%(0)0%(0)1%(2)0%(0)1%(1)3%(5)10%(15)24%(37)31%(48)31%(48) 
 7,8151 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)2%(3)0%(0)2%(3)1%(1)0%(0)8%(12)5%(8)13%(20)26%(39)27%(41)16%(24) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.