Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Virksomhedsspørgeskemaet - UCRS, Projektledelse

4Virksomheder har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2013, 1. Kvartal 2014

Fælles spørgsmål
I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I begrænset grad
Slet ikke
Ved ikke / Ikke relevant
1
I hvilken grad... Fik virksomhedens medarbejder / medarbejdere plads på kurset på det ønskede tidspunkt?
(5) U (4) U (3) U (2) U (1) U [0] U
2
I hvilken grad... Svarer udbyttet af kurset til virksomhedens behov?
(5) U (4) U (3) U (2) U (1) U [0] U
3
I hvilken grad... Har medarbejderen /medarbejderne haft mulighed for at anvende udbyttet af kurset?
(5) U (4) U (3) U (2) U (1) U [0] U
JA, helt sikkert
Ja, sandsynligvis
Måske
Sandsynligvis ikke
Nej, helt sikkert ikke
Ved ikke / ikke relevant
4
Vil du.. Anbefale dette kursus til andre?
(5) U (4) U (3) U (2) U (1) U [0] U
Baggrundsoplysninger
5 Hvor mange medarbejdere beskæftiger virksomheden?
  (1) U 1
  (2) U 2-4
  (3) U 5-9
  (4) U 10-19
  (5) U 20-49
  (6) U 50-99
  (7) U 100-249
  (8) U 250+
6 Hvor fik du oplysninger om kurset?
  (Sæt gerne flere krydser)
  (1) U En medarbejder fra uddannelsesstedet
  (2) U Annoncer i aviser og blade
  (3) U Internettet
  (4) U En kollega
  (5) U Andet  
7 Hvad var baggrunden for, at medarbejderen / medarbejderne deltog på kurset?
  (Sæt gerne flere krydser)
  (1) U Medarbejderen / medarbejderne skulle bestride nye arbejdsopgaver
  (2) U Resultat af myndighedskrav
  (3) U Krav fra kvalitetssystem eller andre standarder
  (4) U Generel opkvalificering
  (5) U Fald i aktivitet / produktion
  (6) U Som led i uddannelsesplanlægning
  (7) U Medarbejderens / medarbejdernes eget ønske
  (8) U Andet  
8 Hvor lang tid før kursets start blev jeres medarbejder / medarbejdere tilmeldt kurset?
  (1) U Mindre end 1 uge før
  (2) U 1-4 uger før
  (3) U 5-8 uger før
  (4) U Mere end 8 uger før