Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Kursistspørgeskemaet - Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage

11Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2021

Fælles spørgsmål
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?
Meget uenig
Hverken enig eller uenig
Meget enig
1
Jeg har lært det, der var formålet med kurset
(0) U (1) U [2] U (3) U (4) U [5] U (6) U (7) U [8] U (9) U (10) U
2
Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære
(0) U (1) U [2] U (3) U (4) U [5] U (6) U (7) U [8] U (9) U (10) U
3
Undervisningen var godt planlagt
(0) U (1) U [2] U (3) U (4) U [5] U (6) U (7) U [8] U (9) U (10) U

Hvis du har haft flere lærere, skal du svare for den lærer, du har haft sidst:
Meget uenig
Hverken enig eller uenig
Meget enig
4
Læreren var god til at forklare
(0) U (1) U [2] U (3) U (4) U [5] U (6) U (7) U [8] U (9) U (10) U
5
Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde
(0) U (1) U [2] U (3) U (4) U [5] U (6) U (7) U [8] U (9) U (10) U
6 Hvis du har haft flere lærere på dit kursusforløb, kan du kommentere på de forskellige læreres undervisning her:
 
For kort
Passende
For langt
7
Længden af dette kursus var
[0] U [1] U [2] U
For lavt
Passende
For højt
8
Det faglige niveau for dette kursus var
[0] U [1] U [2] U
Nej
Delvist
I høj grad
9
Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?
(0) U [1] U (2) U [3] U (4) U (5) U (6) U (7) U (8) U (9) U [10] U
10 Er du i arbejde?
  (1) U Ja
  (2) U Nej
Hvis NEJ, så svar på 10a. og spring over spørgsmål 11 og 12.

Hvis du er ledig:
Nej
Delvist
I høj grad
10a
Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?
(0) U [1] U (2) U [3] U (4) U (5) U (6) U (7) U (8) U (9) U [10] U
Hvis du er i arbejde:
Nej
Delvist
I høj grad
11
Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?
(0) U [1] U (2) U [3] U (4) U (5) U (6) U (7) U (8) U (9) U [10] U
12
Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?
(0) U [1] U (2) U [3] U (4) U (5) U (6) U (7) U (8) U (9) U [10] U
Baggrundsoplysninger
13 Hvem fik ideen til, at du skulle tage dette kursus?
  (Sæt gerne flere krydser)
  (1) U Jeg selv
  (2) U Min chef eller kommende chef
  (3) U Min kollega eller tillidsrepræsentant
  (4) U Jobcentret/kommunen
  (5) U Andre - Skriv hvem:  
14 Hvad er din uddannelse?
  (1) U Grundskole: Folkeskole mm. (op til 10 års skolegang)
  (2) U Gymnasial uddannelse (STX, HTX, HHX, HF)
  (3) U EUX
  (4) U Erhvervsfaglig uddannelse/faglært
  (5) U Videregående uddannelse
  (6) U Andet - Skriv hvad: