Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Kursistspørgeskemaet - Landsresultatet

59218Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2021

Fælles spørgsmål
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?
Meget uenig
Hverken enig eller uenig
Meget enig
1
Jeg har lært det, der var formålet med kurset
(0) 2% (974) (1) 1% (426) [2] 1% (471) (3) 1% (446) (4) 1% (742) [5] 4% (2200) (6) 3% (1704) (7) 6% (3606) [8] 16% (9207) (9) 19% (11108) (10) 48% (28044)
2
Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære
(0) 2% (932) (1) 1% (565) [2] 1% (519) (3) 1% (608) (4) 2% (904) [5] 4% (2067) (6) 3% (1991) (7) 7% (3888) [8] 15% (8427) (9) 19% (11036) (10) 47% (27161)
3
Undervisningen var godt planlagt
(0) 2% (1156) (1) 1% (643) [2] 1% (717) (3) 1% (847) (4) 2% (1083) [5] 4% (2491) (6) 4% (2210) (7) 7% (4011) [8] 14% (8096) (9) 19% (10715) (10) 45% (25731)

Hvis du har haft flere lærere, skal du svare for den lærer, du har haft sidst:
Meget uenig
Hverken enig eller uenig
Meget enig
4
Læreren var god til at forklare
(0) 2% (995) (1) 1% (447) [2] 1% (456) (3) 1% (489) (4) 1% (649) [5] 3% (1772) (6) 2% (1433) (7) 5% (2839) [8] 11% (6655) (9) 18% (10674) (10) 55% (32068)
5
Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde
(0) 2% (995) (1) 1% (519) [2] 1% (454) (3) 1% (496) (4) 1% (798) [5] 4% (2075) (6) 3% (1737) (7) 6% (3180) [8] 12% (7147) (9) 18% (10536) (10) 52% (29817)
6 Hvis du har haft flere lærere på dit kursusforløb, kan du kommentere på de forskellige læreres undervisning her:
 
For kort
Passende
For langt
7
Længden af dette kursus var
[0] 7% (3959) [1] 78% (45965) [2] 15% (8686)
For lavt
Passende
For højt
8
Det faglige niveau for dette kursus var
[0] 4% (2354) [1] 92% (53214) [2] 4% (2478)
Nej
Delvist
I høj grad
9
Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?
(0) 4% (2385) [1] 1% (575) (2) 2% (1050) [3] 2% (948) (4) 2% (1028) (5) 16% (9251) (6) 6% (3309) (7) 10% (6022) (8) 17% (9856) (9) 13% (7341) [10] 28% (16449)
10 Er du i arbejde?
  (1) 75% (44181) Ja
  (2) 25% (14518) Nej
Hvis NEJ, så svar på 10a. og spring over spørgsmål 11 og 12.

Hvis du er ledig:
Nej
Delvist
I høj grad
10a
Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?
(0) 3% (506) [1] 1% (98) (2) 1% (151) [3] 1% (169) (4) 1% (181) (5) 13% (1924) (6) 7% (955) (7) 10% (1464) (8) 17% (2412) (9) 11% (1648) [10] 35% (5010)
Hvis du er i arbejde:
Nej
Delvist
I høj grad
11
Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?
(0) 5% (2117) [1] 1% (370) (2) 1% (515) [3] 1% (545) (4) 1% (579) (5) 9% (4122) (6) 3% (1475) (7) 6% (2972) (8) 11% (5117) (9) 12% (5488) [10] 50% (23332)
12
Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?
(0) 8% (3830) [1] 1% (641) (2) 2% (757) [3] 2% (781) (4) 2% (883) (5) 12% (5631) (6) 5% (2070) (7) 8% (3483) (8) 13% (5873) (9) 11% (5212) [10] 37% (16797)
Baggrundsoplysninger
13 Hvem fik ideen til, at du skulle tage dette kursus?
  (Sæt gerne flere krydser)
  (1) 46% (30233) Jeg selv
  (2) 39% (25297) Min chef eller kommende chef
  (3) 3% (1744) Min kollega eller tillidsrepræsentant
  (4) 5% (3505) Jobcentret/kommunen
  (5) 7% (4809) Andre - Skriv hvem:  
14 Hvad er din uddannelse?
  (1) 25% (14293) Grundskole: Folkeskole mm. (op til 10 års skolegang)
  (2) 12% (6854) Gymnasial uddannelse (STX, HTX, HHX, HF)
  (3) 1% (602) EUX
  (4) 46% (26923) Erhvervsfaglig uddannelse/faglært
  (5) 11% (6157) Videregående uddannelse
  (6) 5% (3162) Andet - Skriv hvad: