Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 1291 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2015
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,31290Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?39%(501)51%(652)9%(118)1%(11)1%(8)0 
 3,21283I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?13%(172)28%(358)32%(416)20%(258)6%(79)0 
 4,01159I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?27%(315)50%(585)21%(242)1%(16)0%(1)1 
 4,31287Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?38%(493)57%(737)4%(54)0%(1)0%(2)1 
 4,11287I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?36%(458)43%(556)17%(218)4%(51)0%(4)3 
 4,11262Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?34%(433)51%(640)10%(126)5%(59)0%(4)2 
 4,01271I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?30%(378)41%(518)25%(323)4%(47)0%(5)1 

 4,08839Total gennemsnit / (antal besvarelser)31%(2750)46%(4046)17%(1497)5%(443)1%(103)8 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.