Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 1366 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2015
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,11335Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?31%(414)54%(725)12%(154)3%(39)0%(3)0 
 3,21350I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?11%(152)30%(406)35%(477)17%(225)7%(90)2 
 3,91272I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?24%(301)49%(621)26%(337)1%(11)0%(2)3 
 4,31346Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?34%(454)59%(794)7%(89)1%(9)0%(0)0 
 4,01331I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?31%(406)47%(629)19%(252)2%(26)1%(18)1 
 4,11350Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?31%(417)52%(700)10%(139)7%(93)0%(1)0 
 3,91342I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?23%(315)42%(570)30%(405)4%(48)0%(4)1 

 3,99326Total gennemsnit / (antal besvarelser)26%(2459)48%(4445)20%(1853)5%(451)1%(118)7 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.