Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - SOSU Nord
 2128 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2016
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,62125 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(21)1%(24)1%(14)1%(14)1%(25)3%(70)2%(50)7%(142)19%(403)23%(485)41%(877) 
 8,32123 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(19)1%(31)1%(28)1%(29)2%(32)3%(60)5%(104)8%(171)19%(405)23%(484)36%(760) 
 8,12102 Undervisningen var godt planlagt1%(16)1%(30)1%(31)2%(48)2%(46)4%(83)5%(113)8%(171)20%(413)20%(426)34%(725) 
 9,02103 Læreren var god til at forklare1%(17)0%(10)1%(16)1%(14)1%(17)2%(39)2%(38)5%(98)11%(226)19%(397)59%(1231) 
 8,92100 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(16)1%(17)1%(12)1%(21)1%(21)2%(49)3%(64)6%(121)9%(199)22%(466)53%(1114) 
 8,62116 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?0%(10)1%(16)0%(8)1%(14)1%(15)7%(143)5%(99)7%(144)15%(316)16%(335)48%(1016) 
 7,7305 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?4%(13)2%(5)0%(1)1%(2)1%(4)14%(43)5%(16)6%(18)20%(61)10%(30)37%(112) 
 8,51813 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?4%(68)1%(11)1%(18)1%(17)1%(13)6%(108)2%(45)5%(83)11%(202)16%(285)53%(963) 
 7,81794 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?5%(92)1%(15)2%(32)2%(29)2%(31)7%(133)4%(67)8%(150)17%(313)16%(285)36%(647) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.