Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - SOSU Nord
 1024 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2016
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,51022 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(10)1%(14)1%(6)1%(6)1%(11)3%(33)2%(25)7%(74)20%(206)22%(229)40%(408) 
 8,31023 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(8)1%(15)1%(14)1%(10)2%(17)3%(26)5%(53)9%(87)19%(196)23%(236)35%(361) 
 8,21012 Undervisningen var godt planlagt1%(8)1%(13)1%(14)2%(21)2%(24)4%(36)6%(56)9%(87)19%(195)20%(205)35%(353) 
 9,01013 Læreren var god til at forklare1%(8)1%(6)1%(7)1%(7)1%(8)2%(17)2%(16)5%(53)11%(115)19%(193)58%(583) 
 8,91012 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(7)1%(10)1%(7)1%(9)1%(9)2%(19)3%(30)6%(64)9%(94)23%(233)52%(530) 
 8,51020 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?1%(6)1%(11)0%(3)1%(8)1%(7)7%(70)4%(41)7%(72)16%(163)16%(166)46%(473) 
 7,9138 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)2%(3)2%(3)1%(1)0%(0)1%(2)14%(20)4%(6)5%(7)18%(25)12%(17)39%(54) 
 8,6884 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)3%(24)0%(3)1%(8)1%(9)1%(6)6%(52)3%(24)5%(46)11%(99)15%(136)54%(477) 
 7,8876 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)5%(42)1%(6)2%(14)1%(13)2%(14)7%(63)5%(42)9%(80)19%(163)16%(137)34%(302) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.