Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 555 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2016
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 7,9545 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære3%(16)3%(14)1%(6)1%(4)3%(14)5%(29)5%(27)10%(52)15%(80)21%(117)34%(186) 
 8,1546 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde3%(15)2%(13)2%(11)1%(8)1%(3)4%(23)6%(31)7%(38)15%(81)18%(100)41%(223) 
 7,2130 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)5%(7)2%(3)2%(2)2%(2)2%(3)12%(15)9%(12)9%(12)15%(19)18%(23)25%(32) 
 7,9555 Jeg har lært det, der var formålet med kurset3%(19)2%(10)1%(7)1%(4)2%(12)5%(29)4%(22)9%(51)19%(107)18%(102)35%(192) 
 8,3552 Læreren var god til at forklare3%(17)2%(9)1%(8)2%(10)1%(3)3%(19)6%(32)5%(28)12%(64)20%(111)45%(251) 
 6,9422 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)8%(35)2%(7)2%(8)3%(14)3%(12)11%(48)6%(26)9%(37)19%(79)8%(33)29%(123) 
 7,8543 Undervisningen var godt planlagt3%(17)1%(6)2%(13)1%(8)3%(16)6%(32)6%(33)8%(45)13%(69)23%(123)33%(181) 
 8,1432 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)3%(13)0%(2)0%(2)2%(8)1%(5)9%(39)3%(14)9%(37)16%(71)13%(55)43%(186) 
 7,1552 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?3%(19)0%(1)3%(14)3%(18)2%(12)19%(105)6%(31)13%(71)16%(89)9%(51)26%(141) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.