Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 1381 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2016
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,21377 Jeg har lært det, der var formålet med kurset2%(30)1%(8)0%(5)1%(16)2%(34)3%(47)4%(57)11%(154)18%(243)21%(293)36%(490) 
 8,21358 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(24)1%(11)1%(12)1%(15)2%(23)4%(57)5%(66)12%(163)19%(257)20%(277)33%(453) 
 7,91347 Undervisningen var godt planlagt2%(26)1%(12)1%(16)2%(24)4%(55)4%(58)9%(116)9%(118)16%(220)20%(272)32%(430) 
 8,31373 Læreren var god til at forklare2%(29)1%(8)1%(16)1%(16)2%(22)2%(28)6%(77)12%(158)14%(192)23%(312)38%(515) 
 8,21345 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(31)1%(8)1%(12)1%(19)2%(30)2%(27)5%(69)12%(155)16%(221)25%(331)33%(442) 
 6,81379 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?5%(67)1%(16)2%(21)2%(32)4%(58)20%(277)7%(92)12%(162)19%(263)11%(150)17%(241) 
 6,5318 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?4%(13)1%(3)2%(6)0%(1)1%(3)34%(108)6%(20)16%(52)10%(31)13%(41)13%(40) 
 8,11069 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?3%(36)1%(9)1%(13)1%(9)1%(10)10%(106)4%(41)7%(76)12%(124)15%(164)45%(481) 
 6,61075 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?11%(123)2%(19)2%(23)1%(14)3%(29)14%(151)5%(57)11%(119)14%(155)11%(117)25%(268) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.