Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 2313 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2016
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,12307 Jeg har lært det, der var formålet med kurset2%(36)1%(28)1%(18)2%(36)1%(30)5%(123)3%(71)11%(256)21%(490)20%(450)33%(769) 
 8,22289 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(19)1%(21)1%(28)2%(35)2%(48)5%(122)4%(96)9%(198)19%(429)21%(481)35%(812) 
 8,32276 Undervisningen var godt planlagt1%(23)2%(36)1%(22)1%(28)1%(34)4%(85)4%(95)7%(161)20%(445)20%(462)39%(885) 
 8,52293 Læreren var god til at forklare1%(23)2%(39)1%(12)1%(19)2%(43)3%(64)2%(55)8%(173)16%(362)22%(495)44%(1008) 
 8,42279 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(26)2%(43)1%(13)1%(21)2%(43)4%(94)3%(69)8%(189)17%(388)21%(485)40%(908) 
 6,82300 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?4%(84)2%(41)2%(39)2%(52)2%(57)23%(537)7%(157)12%(266)18%(409)11%(263)17%(395) 
 7,0399 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?4%(14)4%(17)1%(3)0%(0)0%(1)21%(84)9%(35)9%(37)20%(79)15%(59)18%(70) 
 7,71935 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?4%(87)0%(9)1%(23)2%(30)1%(27)12%(241)5%(94)10%(200)13%(249)14%(275)36%(700) 
 6,21928 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?13%(244)2%(39)3%(52)2%(43)3%(65)19%(357)6%(123)8%(161)14%(263)11%(206)19%(375) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.