Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 1314 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2017
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,41306 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(14)1%(18)0%(4)1%(17)1%(15)5%(67)3%(36)8%(110)19%(254)21%(272)38%(499) 
 8,31288 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(25)1%(14)1%(8)1%(9)2%(21)4%(53)6%(80)7%(85)17%(215)20%(261)40%(517) 
 8,31278 Undervisningen var godt planlagt1%(16)1%(15)1%(13)2%(22)2%(23)3%(38)5%(67)8%(100)15%(193)22%(287)39%(504) 
 8,71312 Læreren var god til at forklare1%(16)1%(17)1%(7)1%(7)1%(12)4%(55)3%(35)5%(64)13%(170)22%(290)49%(639) 
 8,61308 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(16)1%(17)0%(1)1%(10)2%(25)3%(42)6%(73)4%(51)15%(190)24%(310)44%(573) 
 7,01309 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?4%(56)0%(6)1%(19)1%(16)3%(33)21%(281)7%(92)15%(198)14%(189)10%(132)22%(287) 
 6,7405 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?6%(24)1%(3)1%(4)1%(5)6%(24)20%(83)4%(15)16%(65)16%(64)11%(45)18%(73) 
 7,71001 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?6%(63)1%(10)1%(12)2%(16)1%(14)11%(107)4%(45)7%(74)11%(112)14%(140)41%(408) 
 7,0961 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?9%(85)1%(7)3%(25)2%(17)3%(33)13%(124)4%(41)11%(108)14%(130)10%(92)31%(299) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.