Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Dalum Landbrugsskole
 2240 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2018
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,12235 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(16)1%(26)1%(25)1%(13)2%(39)6%(142)4%(87)10%(216)23%(507)27%(601)25%(563) 
 8,12234 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(15)1%(26)1%(30)1%(23)2%(35)6%(132)4%(99)9%(212)23%(507)27%(598)25%(557) 
 8,32221 Undervisningen var godt planlagt1%(20)1%(25)1%(25)1%(16)1%(22)4%(82)3%(74)9%(198)20%(455)29%(642)30%(662) 
 8,32223 Læreren var god til at forklare1%(17)1%(22)1%(22)1%(18)1%(20)4%(88)4%(90)10%(219)20%(451)29%(640)29%(636) 
 8,22194 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(19)1%(19)1%(18)1%(19)2%(34)4%(92)4%(87)10%(221)22%(482)27%(592)28%(611) 
 6,22221 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?4%(88)1%(26)2%(43)3%(65)3%(56)31%(684)9%(203)15%(344)17%(376)8%(186)7%(150) 
 4,784 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?29%(24)0%(0)0%(0)1%(1)2%(2)38%(32)4%(3)2%(2)5%(4)4%(3)15%(13) 
 7,91959 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?5%(90)1%(10)1%(17)1%(12)1%(15)11%(220)4%(71)8%(161)16%(309)17%(333)37%(721) 
 6,41900 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?12%(234)3%(49)1%(28)1%(26)2%(29)18%(341)6%(113)10%(181)15%(283)13%(242)20%(374) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.