Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg
 1393 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2018
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,31379 Jeg har lært det, der var formålet med kurset2%(29)1%(16)1%(12)1%(20)2%(30)4%(56)4%(61)8%(113)16%(216)19%(261)41%(565) 
 8,21363 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(33)1%(17)1%(14)2%(23)2%(32)4%(53)5%(66)7%(90)14%(196)18%(248)43%(591) 
 8,21354 Undervisningen var godt planlagt3%(39)1%(15)1%(17)2%(21)3%(36)4%(55)4%(54)8%(105)14%(192)18%(245)42%(575) 
 8,71386 Læreren var god til at forklare2%(29)1%(11)1%(10)1%(11)1%(19)3%(44)2%(29)6%(80)11%(153)18%(253)54%(747) 
 8,61369 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(25)1%(10)1%(11)1%(15)2%(21)3%(45)4%(58)6%(84)13%(174)18%(252)49%(674) 
 8,31372 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?1%(13)1%(8)1%(9)1%(16)2%(21)9%(118)4%(56)9%(117)15%(200)16%(214)44%(600) 
 6,727 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)11%(3)0%(0)7%(2)0%(0)0%(0)15%(4)4%(1)15%(4)7%(2)7%(2)33%(9) 
 8,91361 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)1%(18)1%(8)0%(4)1%(10)1%(13)3%(45)3%(41)5%(69)9%(126)12%(165)63%(862) 
 8,01354 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)4%(51)1%(13)1%(14)2%(25)1%(14)9%(124)4%(55)7%(96)14%(188)19%(254)38%(520) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.