Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Virksomhedstilfredshed - Uddannelsescenter Holstebro
 348 Virksomheder har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2018
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,5294Vil du.. Anbefale dette kursus til andre?60%(177)27%(78)12%(35)1%(3)0%(1)42 
 4,0320I hvilken grad... Har medarbejderen /medarbejderne haft mulighed for at anvende udbyttet af kurset?41%(131)29%(93)24%(76)5%(17)1%(3)20 
 4,2321I hvilken grad... Svarer udbyttet af kurset til virksomhedens behov?45%(144)38%(123)14%(45)2%(7)1%(2)19 
 4,5333I hvilken grad... Fik virksomhedens medarbejder / medarbejdere plads på kurset på det ønskede tidspunkt?65%(218)24%(79)8%(27)2%(7)1%(2)10 

 4,31268Total gennemsnit / (antal besvarelser)53%(670)29%(373)14%(183)3%(34)1%(8)91 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
virksomheden har vurderet de enkelte områder på en skala fra 1 til 5. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" tælles ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns:Er det vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds ( 4,0) point ), jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 5 virksomhed eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.