Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser
 3282 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2019
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,43274 Jeg har lært det, der var formålet med kurset2%(58)1%(35)1%(27)1%(20)1%(34)4%(131)3%(108)8%(246)20%(650)25%(818)35%(1147) 
 8,43225 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(54)1%(35)1%(37)1%(29)1%(39)4%(113)3%(112)7%(222)18%(575)25%(812)37%(1197) 
 8,43203 Undervisningen var godt planlagt2%(63)1%(35)1%(25)1%(38)1%(39)3%(95)3%(106)6%(193)17%(535)25%(812)39%(1262) 
 8,73257 Læreren var god til at forklare2%(62)1%(28)1%(22)1%(23)1%(32)3%(85)2%(70)6%(180)13%(435)26%(848)45%(1472) 
 8,53230 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(63)1%(29)1%(22)1%(26)1%(48)3%(90)3%(89)6%(194)15%(475)25%(813)43%(1381) 
 8,33242 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?1%(21)0%(7)1%(29)1%(20)1%(28)8%(244)4%(132)11%(354)20%(639)20%(636)35%(1132) 
 6,465 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?17%(11)2%(1)0%(0)0%(0)3%(2)12%(8)6%(4)9%(6)18%(12)8%(5)25%(16) 
 8,83181 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?2%(52)0%(9)1%(20)1%(17)0%(12)4%(114)2%(56)5%(168)14%(436)19%(613)53%(1684) 
 8,13161 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?3%(89)1%(17)1%(20)1%(29)1%(34)8%(247)5%(162)8%(257)18%(558)19%(615)36%(1133) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.