Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Virksomhedstilfredshed - Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser
 17 Virksomheder har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2019
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,216I hvilken grad... Fik virksomhedens medarbejder / medarbejdere plads på kurset på det ønskede tidspunkt?31%(5)56%(9)12%(2)0%(0)0%(0)1 
 3,717I hvilken grad... Svarer udbyttet af kurset til virksomhedens behov?12%(2)59%(10)18%(3)12%(2)0%(0)0 
 3,517I hvilken grad... Har medarbejderen /medarbejderne haft mulighed for at anvende udbyttet af kurset?12%(2)53%(9)12%(2)24%(4)0%(0)0 
 4,112Vil du.. Anbefale dette kursus til andre?50%(6)17%(2)25%(3)8%(1)0%(0)5 

 3,962Total gennemsnit / (antal besvarelser)24%(15)48%(30)16%(10)11%(7)0%(0)6 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
virksomheden har vurderet de enkelte områder på en skala fra 1 til 5. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" tælles ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns:Er det vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds ( 4,0) point ), jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 5 virksomhed eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.