Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Dalum Landbrugsskole
 2068 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2019
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,62057 Jeg har lært det, der var formålet med kurset0%(2)0%(2)0%(2)0%(5)1%(18)3%(59)3%(55)9%(175)22%(462)36%(744)26%(533) 
 8,62049 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære0%(2)0%(2)0%(3)0%(4)1%(15)3%(53)3%(56)10%(199)23%(466)35%(712)26%(537) 
 8,82047 Undervisningen var godt planlagt0%(4)0%(2)0%(1)0%(4)0%(9)2%(39)2%(46)6%(126)21%(423)38%(771)30%(622) 
 8,82048 Læreren var god til at forklare0%(3)0%(2)0%(0)0%(7)0%(6)2%(41)2%(31)7%(143)21%(439)38%(782)29%(594) 
 8,72037 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde0%(4)0%(1)0%(2)0%(3)0%(8)2%(43)2%(50)7%(134)21%(432)38%(774)29%(586) 
 7,01854 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?3%(50)0%(8)1%(24)2%(29)2%(42)22%(402)7%(129)14%(253)21%(388)16%(304)12%(225) 
 5,757 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)16%(9)0%(0)0%(0)2%(1)2%(1)40%(23)0%(0)7%(4)11%(6)7%(4)16%(9) 
 8,41838 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)2%(40)0%(5)0%(2)1%(14)1%(11)7%(124)2%(39)7%(126)18%(327)24%(444)38%(706) 
 7,31769 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)7%(130)1%(12)1%(21)2%(28)1%(22)13%(229)4%(78)8%(142)19%(330)20%(354)24%(423) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.