Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA A/S
 11079 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2019
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,711013 Jeg har lært det, der var formålet med kurset2%(186)1%(74)1%(70)1%(98)1%(153)4%(471)3%(314)6%(616)11%(1214)14%(1551)57%(6266) 
 8,610825 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære2%(208)1%(77)1%(110)1%(117)2%(200)4%(434)4%(404)6%(628)11%(1229)14%(1548)54%(5870) 
 8,210733 Undervisningen var godt planlagt2%(261)1%(159)2%(200)2%(230)2%(268)6%(594)4%(482)7%(702)12%(1247)14%(1499)47%(5091) 
 8,910955 Læreren var god til at forklare1%(159)1%(80)1%(83)1%(60)1%(127)3%(316)2%(242)4%(465)9%(998)13%(1442)64%(6983) 
 8,810766 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(185)1%(77)1%(103)1%(76)2%(162)4%(384)3%(292)5%(522)10%(1044)14%(1497)60%(6424) 
 7,010839 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?9%(924)1%(160)2%(231)2%(236)2%(239)16%(1742)5%(516)8%(910)13%(1403)9%(999)32%(3479) 
 8,33557 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)4%(138)1%(31)1%(32)1%(30)1%(28)9%(310)3%(107)5%(189)11%(383)11%(393)54%(1916) 
 7,58359 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)11%(880)1%(96)2%(130)2%(143)2%(130)11%(902)3%(262)5%(403)8%(663)8%(658)49%(4092) 
 6,78277 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)16%(1289)2%(152)2%(187)2%(172)2%(162)12%(962)4%(311)5%(441)9%(725)8%(646)39%(3230) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.