Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Nordjylland A/S
 3898 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2019
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 9,03884 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(36)1%(20)0%(14)1%(21)1%(27)3%(105)2%(62)3%(134)12%(454)18%(701)59%(2310) 
 8,93845 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(36)1%(20)0%(18)1%(29)1%(44)3%(113)2%(91)5%(186)12%(463)19%(720)55%(2125) 
 8,63802 Undervisningen var godt planlagt1%(40)1%(53)1%(25)1%(52)1%(55)3%(127)4%(141)6%(218)13%(486)16%(623)52%(1982) 
 9,13870 Læreren var god til at forklare1%(29)1%(27)1%(25)0%(17)1%(33)2%(61)2%(89)4%(161)10%(369)18%(680)61%(2379) 
 9,03827 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(25)1%(32)0%(15)0%(18)1%(39)2%(85)3%(97)5%(175)12%(441)18%(684)58%(2216) 
 7,13843 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?6%(216)2%(69)2%(66)1%(54)3%(104)19%(718)5%(206)9%(342)15%(591)10%(380)29%(1097) 
 8,7844 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?2%(14)1%(5)0%(2)0%(1)1%(7)8%(69)4%(33)3%(29)11%(93)12%(100)58%(491) 
 8,23116 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?6%(178)1%(22)1%(34)1%(21)1%(27)8%(261)3%(88)5%(156)10%(301)6%(201)59%(1827) 
 7,13111 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?12%(379)2%(55)2%(53)1%(36)2%(49)13%(408)4%(112)5%(152)10%(300)7%(229)43%(1338) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.