Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Sydjylland A/S
 6097 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2019
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,91602 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)2%(30)1%(9)1%(9)1%(10)0%(7)6%(102)1%(13)5%(83)8%(135)11%(176)64%(1028) 
 9,26066 Læreren var god til at forklare1%(57)0%(18)0%(16)0%(12)0%(25)1%(64)2%(94)3%(177)11%(659)25%(1492)57%(3452) 
 9,16013 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(57)0%(23)0%(15)0%(21)0%(26)2%(96)2%(91)4%(220)13%(776)24%(1437)54%(3251) 
 8,96028 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(35)0%(25)0%(26)0%(20)1%(50)2%(106)2%(123)5%(280)15%(929)24%(1476)49%(2958) 
 8,96089 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(49)0%(16)0%(16)0%(19)1%(40)2%(135)2%(115)4%(251)16%(998)24%(1467)49%(2983) 
 8,85986 Undervisningen var godt planlagt1%(58)0%(25)1%(32)1%(36)1%(49)2%(146)2%(135)5%(319)14%(839)25%(1482)48%(2865) 
 8,34793 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)5%(223)0%(19)1%(24)1%(27)1%(50)8%(364)3%(131)5%(227)14%(692)18%(852)46%(2184) 
 7,54775 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)8%(398)1%(45)1%(43)2%(75)1%(51)11%(503)3%(158)6%(287)15%(737)18%(853)34%(1625) 
 7,56014 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?4%(252)1%(60)1%(65)1%(52)2%(105)15%(885)6%(334)9%(533)19%(1126)15%(909)28%(1693) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.