Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg
 170 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2019
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 9,2167 Jeg har lært det, der var formålet med kurset4%(6)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)1%(1)1%(1)1%(1)11%(19)17%(29)66%(110) 
 9,2166 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære3%(5)1%(1)0%(0)0%(0)0%(0)1%(1)1%(1)3%(5)8%(14)18%(30)66%(109) 
 9,2167 Undervisningen var godt planlagt4%(6)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)2%(3)0%(0)3%(5)6%(10)17%(29)68%(114) 
 9,3168 Læreren var god til at forklare4%(6)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)1%(1)1%(1)1%(1)5%(8)14%(23)76%(128) 
 9,3167 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde4%(6)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)1%(2)1%(2)5%(9)14%(23)75%(125) 
 9,2166 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)1%(1)3%(5)0%(0)4%(7)16%(27)17%(29)58%(97) 
 10,04 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)100%(4) 
 9,6165 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)1%(1)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)1%(1)0%(0)2%(3)5%(9)17%(28)75%(123) 
 8,8165 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)1%(1)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)5%(8)2%(3)5%(9)23%(38)20%(33)44%(73) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.