Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg
 659 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2019
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 9,0657 Jeg har lært det, der var formålet med kurset2%(10)0%(3)0%(2)0%(1)1%(6)2%(10)1%(7)3%(21)12%(79)26%(169)53%(349) 
 9,0644 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(9)0%(1)0%(3)0%(2)1%(7)2%(13)2%(12)4%(28)12%(76)22%(139)55%(354) 
 9,0644 Undervisningen var godt planlagt1%(9)0%(3)0%(3)0%(3)1%(5)1%(7)2%(15)3%(22)11%(74)22%(139)57%(364) 
 9,3656 Læreren var god til at forklare2%(10)0%(2)0%(0)0%(2)0%(3)1%(5)0%(2)2%(13)7%(46)18%(118)69%(455) 
 9,3653 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(10)0%(3)0%(0)0%(0)1%(5)1%(6)0%(2)3%(20)8%(49)19%(126)66%(432) 
 9,0651 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?0%(2)0%(0)0%(2)0%(0)1%(4)3%(21)2%(13)6%(41)16%(106)19%(123)52%(339) 
 8,023 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)4%(1)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)4%(1)0%(0)17%(4)35%(8)13%(3)26%(6) 
 9,3640 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)0%(3)0%(0)0%(3)0%(2)0%(2)2%(10)1%(7)3%(18)9%(57)17%(111)67%(427) 
 8,5638 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)1%(8)0%(3)1%(6)1%(4)1%(7)7%(43)2%(13)7%(44)17%(106)20%(127)43%(277) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.