Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Dalum Landbrugsskole
 2696 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2020
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,82670 Jeg har lært det, der var formålet med kurset0%(1)0%(0)0%(0)0%(0)0%(3)2%(44)3%(73)7%(188)22%(589)34%(895)33%(877) 
 8,82656 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære0%(0)0%(0)0%(1)0%(2)0%(5)1%(36)3%(79)7%(180)22%(588)33%(882)33%(883) 
 8,92672 Undervisningen var godt planlagt0%(2)0%(0)0%(0)0%(2)0%(6)1%(39)2%(55)6%(168)19%(513)35%(937)36%(950) 
 9,02656 Læreren var god til at forklare0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(2)1%(32)2%(51)5%(133)19%(504)37%(992)35%(942) 
 8,92641 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)2%(43)2%(44)6%(154)19%(511)37%(964)35%(925) 
 7,12594 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?4%(114)1%(14)1%(25)2%(42)2%(43)19%(481)6%(154)13%(330)19%(496)21%(536)14%(359) 
 6,333 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)12%(4)0%(0)0%(0)0%(0)3%(1)36%(12)9%(3)0%(0)6%(2)3%(1)30%(10) 
 8,72425 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)1%(36)0%(5)0%(6)0%(5)0%(7)6%(150)2%(50)5%(125)16%(395)26%(620)42%(1026) 
 7,42323 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)8%(182)1%(27)1%(26)1%(19)1%(24)12%(283)3%(78)7%(160)18%(412)22%(516)26%(596) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.