Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Nordjylland A/S
 3490 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2020
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 9,03482 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(21)1%(18)1%(22)0%(15)1%(37)3%(93)2%(61)4%(124)13%(445)18%(634)58%(2012) 
 8,93429 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(18)1%(24)1%(27)1%(23)1%(37)3%(90)2%(81)4%(151)12%(408)19%(657)56%(1913) 
 8,73408 Undervisningen var godt planlagt1%(26)1%(34)1%(26)1%(46)2%(57)3%(112)3%(108)6%(210)12%(419)18%(597)52%(1773) 
 9,13474 Læreren var god til at forklare1%(33)1%(26)1%(29)0%(16)1%(19)2%(62)2%(69)4%(139)9%(325)17%(586)62%(2170) 
 8,93426 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(27)1%(29)1%(35)1%(23)1%(28)2%(77)2%(61)5%(159)12%(396)18%(605)58%(1986) 
 7,43428 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?5%(179)1%(34)2%(59)1%(48)2%(55)15%(513)5%(164)9%(312)14%(470)14%(483)32%(1111) 
 9,0995 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)1%(11)0%(1)1%(8)0%(1)0%(3)5%(51)2%(19)4%(44)11%(106)11%(110)64%(641) 
 8,22615 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)6%(146)1%(19)1%(29)1%(18)1%(20)9%(248)3%(75)5%(137)9%(225)9%(233)56%(1465) 
 7,22587 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)13%(327)1%(31)2%(47)1%(28)2%(49)11%(277)3%(77)6%(156)10%(251)11%(280)41%(1064) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.